Lovelyz – That Day (News-Ade Choreography ver.)

Lovelyz – Wag-zak [MV]

Lovelyz – That Day (1theK Special Clip)

[MV] Lovelyz – That Day 2

Lovelyz – Twinkle [MV]

(more…)